Terug

Over ons

De website Spraakafzienoefenen.nl is ontwikkeld door Caroline van Daelen en Paula Hettinga. Zij geven, ieder vanuit hun eigen logopediepraktijk, cursussen spraakafzien aan mensen die (plots/laat) doof of slechthorend zijn en hun gesprekspartners. Zij hebben meegewerkt aan het Werkboek Spraakafzien dat sinds 2012 door logopedisten in het hele land wordt gebruikt om cursussen spraakafzien te geven. Van cliënten die een cursus spraakafzien bij hen volgden, kregen ze bijna wekelijks de vraag of er ook iets was om thuis zelfstandig mee te kunnen oefenen. Dit was voor hen de aanleiding voor het ontwikkelen van een digitaal oefenprogramma waarmee spraakafzien zelfstandig en op elk gewenst tijdstip geoefend kan worden.

Zij raden aan om naast het gebruik van het oefenprogramma lessen te volgen bij een logopedist die ervaring heeft met het geven van spraakafzien. Een logopedist leert de cliënt niet alleen ‘technisch spraakafzien’, maar geeft ook informatie die geheel is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt en past de oefeningen hierop aan. Tevens is er veel aandacht voor de communicatie tussen degene die leert spraakafzien en zijn/haar gesprekspartner. De gesprekspartner wordt indien gewenst actief bij de behandeling betrokken.

Caroline van Daelen Logopedie van Daelen

Caroline van Daelen
Logopedist / Hoorcoach

Paula Hettinga Logopedie Zuilen

Paula Hettinga
Logopedist / Spraak-taalpatholoog

De Branco van Dantzig onderscheiding

Branco van Dantzig onderscheiding De website spraakafzienoefenen.nl is 1 juli 2019 gelanceerd. Op 8 november 2019 hebben Caroline van Daelen en Paula Hettinga voor deze website de Branco van Dantzig onderscheiding in ontvangt mogen nemen.

De Branco van Dantzig onderscheiding wordt één keer in de twee jaar toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) aan logopedisten die een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage hebben geleverd aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie. Volgens de mening van de jury is www.spraakafzienoefenen.nl een innovatief product dat is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een gehoorprobleem. Het helpt de steeds groter wordende groep, o.a. ten gevolge van de vergrijzing, met behulp van spraakafzien, niet buiten de boot te vallen. Het product heeft een duidelijke uitleg, een goede opbouw en veel oefenvideo’s. Via deze website kan zelfstandig worden geoefend waar en wanneer het uitkomt. Het product is ook goed in te zetten tijdens de logopedische therapie.

Met het ontvangen van de Branco van Dantzig onderscheiding zijn Caroline van Daelen en Paula Hettinga heel blij omdat hieruit blijkt dat ook collega-logopedisten het programma zeer waarderen.

Uitreiking

De ontwikkeling van het oefenprogramma Spraakafzienoefenen.nl is mogelijk gemaakt door financiering van het Project ‘Spraakafzien in Beeld’ door HandicapNL en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Innovatiefonds Zorgverzekeraars HandicapNL

Stichting Plots- en laatdoven heeft het project ‘Spraakafzien in Beeld’ als penvoerder ondersteund.

Stichting Plots- en laatdoven

De ontwikkeling van de website was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de logopedisten, die de oefeningen belangeloos hebben ingesproken en de hulp van de medewerkers van Emmia en De Beeldfabriek.
Paula en Caroline bedanken hen allen voor hun enorme inzet.

De sprekers.

  • Barbara van Oel
  • Kristel Cobussen
  • Roos van den Broek
  • Olivier te Boekhorst
  • Leon Beunders
  • Linda Heijnen
  • Manon Pieterse

Emmia B.V.

Emmia - Websitebouwer educatieve programma’s

De Beeldfabriek Films

De Beeldfabriek - AV producties