Disclaimer

De logopedisten die de site Spraakafzienoefenen.nl hebben ontwikkeld hebben ernaar gestreefd zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan bij de samenstelling van de informatie en oefeningen op deze website. Het kan echter altijd zo zijn dat de informatie of oefeningen op de website van Spraakafzienoefenen.nl onvolkomenheden bevatten. Samenstellers van de informatie op Spraakafzienoefenen.nl, zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor onvolkomenheden. Ook zijn zij in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en oefeningen op deze website.

De informatie en oefeningen zijn niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie die wordt gegeven door logopedisten. De ontwikkelingen in de medische wetenschap en ook de productontwikkelingen schrijden snel voort.

De makers van dit programma raden de gebruikers van Spraakafzienoefenen.nl dan ook aan om naast het gebruik van dit oefenprogramma liefst samen met een gesprekspartner, lessen te volgen bij een logopedist die ervaring heeft in het geven van lessen spraakafzien.
Door het programma Spraakafzienoefenen.nl te combineren met het leren van spraakafzien bij een logopedist gaat het leren spraakafzien nóg sneller en beter. Bij een logopedist worden naast de standaard oefeningen, ook extra oefeningen aangeboden bij klanken en woorden die u moeilijk vindt. De logopedist geeft uitleg en communicatietips die voor uw specifieke situatie van toepassing zijn. Zo krijgt u meer inzicht in wat u en uw gesprekspartner nodig hebben om de communicatie te verbeteren.
Tevens is de logopedist op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.